Justiția nu poate controla „lupta” Guvernului cu pandemia

Văzând HG nr. 1050, avocatul Toni Neacșu spune răspicat că Guvernul a intrat în zona delirului juridic!

„Pe înțelesul oricui, Guvernul nu are voie, în considerarea bunului simț democratic și în respectul legilor din țara asta, să introducă mai multe restricții decât i-a delegat Parlamentul expres prin Legea nr. 55/2020. Guvernul nu legiferează ci pune în aplicare legi date de Parlament, asta înseamnă un stat de drept și un executiv neabuziv și nearbitrar. Guvernul doar execută pe timpul stării de alertă ce i-a cerut Parlamentul prin Legea nr. 55/2020, nu inventează, nu vine cu nimic nou, nu adaugă la lege.

De exemplu, prin Legea nr. 55/2020, în vederea combaterii pandemiei, Guvernul poate să dispună „limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activității unor instituții sau operatori economici” (art. 5 alin 2). Nu cred că trebuie să ai studii de drept să întelegi că cel chemat să pună în aplicare această lege (guvernul) nu poate face mai mult decât spune legea: poate limita activitatea în timp a unor operatori economici (restaurante, baruri, cluburi ș.a.) dar nu poate interveni și să spună ce clienți au voie să primească sau sa nu primească acei operatori economici. Are voie să le limiteze programul de lucru (2 ore, 8 ore 12 ore, cât vrea) dar nu poate interzice accesul anumitor categorii de populație și să permită accesul deplin al altora.

La fel, legea îi permite să dispună „restrângerea sau interzicerea circulației persoanelor și vehiculelor în locurile și, după caz, în intervalele orare stabilite” Adică poate interzice sau interzice circulația tuturor persoanelor într-un spațiu dat, dar nu poate introduce diferențieri și să interzică circulația doar anumitor persoane, indiferent ce criteriu alege (aici vacccinul). Pot da mai multe exemple dar va trebui să fiu crezut pe cuvânt: pentru orice jurist ceea ce legiferează Guvernul este aiuritor și delirant.

Explicația e foarte simplă, Legea nr. 55/2020 nu a avut și nu putea să aibă în vedere existența pe scară largă a vaccinului și ca atare parlamentul de atunci nu putea da voie Guvernului să ia măsuri diferențiate în funcție de existența vaccinării sau nu!

Guvernul și cei care planifică și conduc această strategie se bazează pe un lucru foarte simplu: hotărârile lor, indiferent cât de împotriva legii, de aberante, discriminatorii sau absurde sunt, nu sunt supuse absolut nici unui control în cele 30 de zile cât produc efecte!

Parlamentul (adică toate partidele!!!!) a refuzat să creeze un cadru legal în care instanțele de judecată să se poată pronunța asupra legalității acestor hotărâri în interiorul valabilității lor, adică înainte să expire, în cele maximum 30 de zile. Obligație pe care i-a trasat-o chiar Curtea Constituțională și care a spus răspicat că dacă Parlamentul nu stabilește o procedură de soluționare urgentă a acțiunilor împotriva hotărârilor din starea de alertă, în maxim 30 de zile, atunci întrega stare de alertă este în afara Constituției, dreptul cetățenilor de a se adresa justiției fiind în practică abolit. Ori, nici o Hotărâre de Guvern, indiferent cât de împotriva Constituției sau a legii este ea, nu este nelegală până o instanță de judecată nu spune asta în mod definitiv!!! Cred că s-a înțeles șmecheria pe care se bazează.

Guvernul, Cîțu ori Arafat știu foarte bine că măsurile dispuse de ei sunt în afara Constituției și principiului supremației legii dar mai și știu că nimeni nu are ce le face și că orice hotărâre judecătorească de sancționare va interveni tardiv, după ce deciziile lor vor fi produs de mult efecte. Dacă nici asta nu mai este un rapt constituțional, în sensul că puterea judecătorească este împiedicată prin înțelegerea celorlalte două puteri în stat – Parlamentul și executivul – să-și realizeze funcția de control și sancționare al actelor administrative abuzive emise de Guvern (art 126 alin 6 Constituție) atunci eu nu mai știu care este.”

În opinia avocatului Neacșu, însăși esența statului întemeiat pe domnia legii este în pericol, statul condus de Iohannis, Cîțu și Arafat derapează spre abuz generalizat, exces de putere și în cele din urmă spre haos neconstituțional. La ora asta, Justiția nu mai poate controla actul guvernamental. O putere a statului, Justiția nu mai poate controla activitatea unei alte puteri, Executivul. Iar când nu funcționează check and balances,  Executivul începe să se comporte abuziv și ilegal.

„Marea problemă a situației în care ne aflăm nu este nici cea politică (cine cade cine se ridică), nici cea ideologică sau de conștiință (pro sau contra vaccin) ci faptul că instanțele de judecată, cele care au misiunea de a veghea la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale și de a opri eventualele abuzuri ale autorităților, sunt oprite de la a-și exercita funcția principală.
Toate actele administrative emise în timpul stării de alertă sunt practic sustrase controlului judecătoresc, contrar Constituției care garantează cetățeanului dreptul de a cere unui judecător să verifice legalitatea acestora.

Modalitatea în care se întâmplă asta este foarte simplă: starea de alertă ține maxim 30 de zile iar actele administrative emise în această perioadă (HG-uri, Hotărâri, Ordine, Instrucțiuni) sunt temporare, neexistând o procedură care să permită și să oblige instanțele ca în interiorul celor 30 de zile să verifice legalitatea lor. După ce cele 30 de zile au trecut hotărârile judecătorești obținute tardiv nu mai au nici o importanță.

Curtea Constituțională, garantul Constituției și implicit apărătoarea drepturilor cetățenilor, a simțit bine lucrurile astea și prin Decizia nr. 392 din 8 iunie 2021 a spus explicit ce trebuie făcut pentru a se garanta controlul judecătoresc asupra actelor administrative emise în timpul pandemiei: PARLAMENTUL TREBUIE SĂ REGLEMENTEZE O PROCEDURĂ DE JUDECATĂ CARE SĂ PERMITĂ INSTANȚELOR CA ÎN MAXIM 30 DE ZILE SĂ SOLUȚIONEZE DEFINITIV ACȚIUNILE ÎMPOTRIVA HG-URILOR, ORDINELOR SAU INSTRUCȚIUNILOR EMISE ÎN STAREA DE ALERTĂ.

Cât timp Parlamentul nu legiferează Constituția României este încălcată întrucât dreptul fundamental al cetățeanului de a ataca în contencios administrativ actele administrației publice este practic anulat, neavând un caracter eficient.

Sau, cu cuvintele CCR: “în vederea înlăturării viciului de neconstituționalitate constatat și a asigurării unei reglementări clare, ca să garanteze în mod efectiv și eficient accesul la justiție al persoanelor ale căror drepturi sau interese au fost încălcate prin emiterea unor hotărâri ale Guvernului, ordine sau instrucțiuni ale miniștrilor pentru punerea în aplicare a unor măsuri pe durata stării de alertă, în temeiul Legii nr. 55/2020, LEGIUITORUL ESTE CHEMAT SĂ REGLEMENTEZE O PROCEDURĂ AL CĂREI CONȚINUT SĂ FIE UȘOR IDENTIFICABIL, CLAR ȘI PREVIZIBIL SUB ASPECTUL CONSECINȚELOR ȘI CARE SĂ ASIGURE POSIBILITATEA SOLUȚIONĂRII CAUZELOR ÎN REGIM DE URGENȚĂ, ÎNTR-UN TERMEN FOARTE SCURT, ASTFEL ÎNCÂT HOTĂRÂRILE PRONUNȚATE SĂ FIE APTE SĂ ÎNLĂTURE ÎN MOD CONCRET ȘI EFICIENT CONSECINȚELE ACTELOR ADMINISTRATIVE ATACATE, ÎN PERIOADA ÎN CARE ACESTEA PRODUC EFECTE”.

Parlamentul nu a făcut nimic și nu intenționează să facă ceva. Partidele din Parlament, indiferent cât de vocale sunt altfel, nu au nici o inițiativă în sensul obligației stabilite de CCR, se fac că plouă.

Statul de drept, independența justiției și supremația Constituției în România stau  la mila parlamentarilor, grupurilor parlamentare și Parlamentului în ansamblu, care trebuie să facă doar ceea ce au ca menire, să legifereze. Instanțele de judecată sunt într-un blocaj instituțional, întrucât sunt incapabile, în bună măsură datorită lipsei procedurilor, să soluționeze acțiunile în intervalul de 30 de zile cât durează starea de alertă. Noi ca cetățeni suntem privați în această perioadă de dreptul fundamental pe care îl avem de a ne adresa eficient instanței de contencios administrativ (art. 126 alin. 6 din Constitutie).

Am făcut proiectul unei proceduri de urgență pentru soluționarea acțiunilor împotriva actelor administrative emise în starea de alertă în fața instanțelor de contencios administrativ, pe care intenționez să o pun la dispoziția tuturor partidelor. Nu că ar fi avut nevoie dacă într-adevăr ar fi vrut, dar să nu se invoce că e dificil. Mai mult, întrucât cred că prin refuzul de a legifera Parlamentul a creat un conflict juridic de natură constituțională cu autoritatea judecătorească, punând instanțele în imposibilitatea de a-și îndeplini funcția fundamentală de a proteja efectiv cetățenii împotriva abuzurilor administrației, intenționez să mă adresez, sper că nu singur, pentru că nu aș avea nici o șansă, ÎCCJ și Președintelui CSM, singurii care pot declanșa un astfel de conflict la CCR.”

Cu alte cuvinte, „dacă statul vrea să scape imediat de pandemie cel mai simplu este ca Cîțu și Arafat să dea o Hotărâre de Guvern prin care toți nevaccinații să  fie îngropați la 2 metri  sub pământ.
În cele 30 de zile cât aceasta hotărâre abominabilă ar produce efecte nici un judecător din țara asta nu ar putea s-o anuleze pentru că Parlamentul nu a dorit să stabilească o procedură de judecată de urgență. Sper că acum s-a înțeles”, a concluzionat avocatul.

Valul 4 reușește acolo unde a eșuat statul lui Iohannis și Cîțu

Ce n-au reușit Iohannis, Cîțu, Arafat și Gheorghiță de atâtea luni de zile, face acum valul 4 al pandemiei. Începe să crească semnificativ numărul românilor care se vaccinează. 

Astfel, conform informațiilor transmise marți seară de Comitetul naţional de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva Covid-19 (CNCAV), în ultimele 24 de ore (4-5 Octombrie) au fost administrate în total 60.480 de doze, dintre care 25.536 ca primă doză, 3.118 ca rapel și 31.826 ca doză booster.

25.536 față de 7.489 cât era astă vară, după anunțul triumfalist al lui Iohannis  – „campania a fost un succes, practic am oprit pandemia. Faptul că avem așa puține cazuri, nu mai avem un interes foarte mare pentru vaccinare” – e totuși un progres. Frica se dovedește a fi un influencer mai bun decât Iohannis și campania de vaccinare a Guvernului Cîțu. Practic, valul 4 al pandemiei reușește acolo unde statul lui Iohannis și Cîțu a eșuat! Trist, dar adevărat, cum ar spune președintele.

Stau să mă întreb dacă nu cumva „autoritățile”, în mod intenționat, nu s-au pregătit așa cum trebuie de acest nou val, ca să-i determine (indirect) pe români să se vaccineze. Nu știu dacă e vorba de vreo strategie machiavelică sau pur și simplu de prostie, dar cifrele sunt în creștere, iar trendul este ascendent. România „eșuată”, cu o campanie de vaccinare eșuată, începe totuși să aibă mai mulți vaccinați.

Procentul românilor care au „beneficiat” de schema completă (de 2 doze) rămâne însă relativ scăzut. În continuare suntem printre codașii Europei și chiar dacă s-ar menține ritmul actual, țintele mărețe repede uitate de Cîțu și Iohannis (alea cu 10 milioane) vor fi atinse relativ greu. Poate anul viitor. Mai rămâne ca noi să rezistăm cu bine până atunci în a acest stat eșuat.

România a ajuns în același scenariu „roșu” de anul trecut în care spitalele și-au închis porțile pacienților care nu au COVID și care nu sunt considerați urgențe de către medici. Ca și anul trecut, consecințele vor fi majore, iar costurile vor fi în primul rând omenești, vieți omenești*.

Situația arată grav de tot din moment ce „autoritățile” au fost nevoite să apeleze la ajutor internațional, pentru că nu se mai descurcă singure cu asigurarea produselor de strictă necesitate în tratarea pacienților cu forme severe și critice de COVID -19. Au ajuns să ia în calcul inclusiv transferul bolnavilor în străinătate.

Norocul nostru este că în alte țări, valul 4 nu face ravagii ca în România. Acolo au guverne stabile și responsabile. Nu ca la noi…

*În același context trebuie menționat și faptul că de un an și jumătate încoace, zeci de mii de pacienții cronici, în special cei oncologici, n-au avut acces la tratamente sau diagnostic. Iar rezultatul a fost că 88% dintre bolnavii de cancer trataţi în România înainte de COVID-19 au murit anul trecut. Ei au fost victimele colaterale ale războiului împotriva coronavirusului!

Adio Cîțu! Iohannis când urmează?

Cât de ironică este soarta! Mai ales în politică: a ajuns PSD să ne salveze de emanația revoluției muii, super-eroul Cuie Mîțu și de catastrofa de ”guvernul meu”.

Ghinionul nu e doar la Cîțu și PNL. Ghinion e pe toate fronturile. De pierdut am pierdut toți. Cel mai grav este destructurarea instituțiilor statului, dar mai ales spulberarea încrederii în stat și în lege, pierderea speranței că ceva se mai poate face în țara asta.

Nimeni nu mai are încredere în nimic.

Deocamdată, Florin Vasile Cîțu și cabinetul său de miniștri nu pleacă, ei rămân în funcții până când tătucul lor de la Cotroceni va găsi o formulă alternativă de guvernare. Oricum, la cât de prost a guvernat Cîțu, cel mai probabil, ne va fi mult mai bine, în aproape orice altă formulă. Chiar și fără guvern cred că ne-am descurca cum ne-am descurcat și până acum. Vă întreb sincer: care măsură a Guvernului Cîțu o considerați că v-a protejat cel mai mult în fața pandemiei? Sau în fața scăderii nivelului de trai?

Cîțu a spus că rămâne cu noi și pentru că de la Cotroceni, Iohannis vrea să rezolve criza, de fapt mai multe crize suprapuse (sanitară, economică, socială și politică), cerând time-out. Că așa e în managementul crizelor. Când ai o problemă urgentă de rezolvat, o programezi spre rezolvare abia peste o săptămână. Vorba lui Patrick Andre de Hillerin, când „țara aștepta o admitere a contribuției la criză și o soluție, președintele ne-a comunicat că o săptămână nu se consultă cu nimeni și că vine iarna”. Oricum, lucrurile par serioase. Iar „amenințarea venirii iernii este atât de mare, încât Klaus Iohannis, primul gospodar al țării, și-a luat liber până săptămâna viitoare ca să meargă acasă, la Sibiu, să spargă lemne pentru toate sobele, să curețe coșurile de fum, să revizuiască centralele, să verifice cozile lopeților și stocul de sare pentru deszăpezire. Atât de iminentă este sosirea iernii, încât aceste pregătiri elementare pentru un proprietar de case nu mai puteau fi amânate”.

Strategia aplicată de Iohannis e temporizarea! E limpede că nu are nicio soluție și atunci încearcă să câștige timp. Chiar dacă asta înseamnă să lase țara fără un guvern legitim (și cu atribuții depline) o bună bucată de timp. În plină „crize”. Sau poate chiar asta urmărește: să rămână Guvernul interimat Cîțu cât mai mult timp la butoane. Cât mai mult. Eventual permanent.

Dacă partidele nu se înțeleg, atunci acest guvern interimar va rămâne în funcție până se găsește o soluție. Nu există un înlocuitor, țara nu poate rămâne neguvernată și cred că până la urmă toată lumea va înțelege că e mai bine să avem un guvern cu puteri depline decât un guvern interimar”, a declarat Iohannis.

Va trebui totuși să ne rugăm încă odată de ciuma roșie să finalizeze ceea ce a început: să ne scape și de Iohannis, cel mai de „succes” președinte al acestui stat eșuat. Altfel, nu a rezolvat nimic prin doborârea lui „Superman” Cîțu.

A rămas PNL fără liberali?

Este ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Peste câteva ceasuri, conform aritmeticii parlamentare, actualul cabinet trebuie să pice. Până atunci însă, hai să vorbim puțin despre PNL.

La observația unui moderator TV că persoanele nevaccinate nu mai au niciun drept (mai ales în localitățile cu rata de infectare de peste 6 la mie), un membru* din #echipacastigatoare din PNL (care mai și ocupă o funcție publică în aparatul de stat) a răspuns că „au dreptul să se vaccineze.”

Dacă așa stau lucrurile înseamnă că ne-vaccinații vor avea dreptul să iasă din case noaptea între 20 și 5 dimineața ca să meargă să se vaccineze. Estimez că va sta lumea la cozi în fața centrelor de vaccinare (închise).

Revenind într-un registru cât se poate de serios, observ că de când cu pandemia și „lupta” contra virusului, peneliștii au început să-și arate adevărata față. Dacă un liberal poate gândi așa, înseamnă că PNL și-a pierdut de tot nu doar identitatea liberală, dar și busola. Chiar nu mai există nimic altceva pe lumea asta decât COVID și vaccin?

Peneliștii de astăzi nu mai au nimic în comun cu partidul istoric al lui Brătianu (poate nu au avut niciodată) decât eventual sigla de la sediu. Deși dacă ne uităm mai bine la leadership-ul actual, observăm – e drept bine camuflată – urma siglei portocalii a PDL-ului băsist.

Apropo de prezentul și viitorul PNL, poate fi relevantă știrea din Cațavencii care spune că „unul dintre avocații cu peste 30 de ani vechime în partid, care l-a susținut pe Orban fără rezerve pentru că Cîțu nu i se părea o variantă, a depus, cu o săptămână înainte de congres, cereri de rezervare a numelui pentru două variante: Partidul Liberal și Partidul Liberal Român. Mai mult, a cumpărat și domeniile de Internet aferente celor două variante de lucru. Acum nu mai rămâne decât să se hotărască și Ludovic, Orban, să vadă câți dintre amici i-au mai rămas fideli și câți au trecut în barca lui Cîțu. Cu 20-30 de parlamentari și cu 2-300 de primari, în primă fază, Orban ar putea deveni noul UNPR, mai de dreapta sau mai de stânga, în funcție de interese, iar Cîțu ar trebui să-și ia gândul de la un guvern minoritar, căci nici susținerea unei părți din PSD nu l-ar mai ajuta să scape de moțiuni.”

Trebuie să recunoaștem că nici cu Orban nu ți-e rușine ca ”liberal”, mai ales că s-a remarcat ca un luptător anti-drepturi și libertăți. A dovedit-o, din păcate, anul trecut cât timp a ocupat funcția de prim-ministru. Așadar,  cei care își pun speranțele în el că va salva liberalismul din România se înșeală amarnic. La fel de amarnic cum s-a înșelat Orban în relația sa cu Iohannis. Faptul că ”superman” Florin Vasile Cîțu a ajuns un insuportabil, nu înseamnă că Orban e mai frecventabil.

Cu cei doi la conducere, PNL este pe cale să ajungă din nou un partid istoric. Mai bine spus, să devină istorie.

*Violeta Vijulie numită de Florin Vasile Cîţu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Lipsa de încredere ne va duce la groapă

Clarice Dinu de la Hotnews a fost la protestul AUR de Sâmbătă, 2 Octombrie și a făcut o analiză lucidă a situației în care ne aflăm și mai ales de ce am ajuns unde suntem.

„Prima observație ar fi că cei aproape 5-6.000 de oameni veniți la acest protest nu semănau deloc cu cei care care au ieșit în strada la finalul lui martie începutul lui apriliie. Dincolo de câteva personaje pitorești, care nu lipsesc de la niciun miting, foarte mulți dintre cei care s-au strâns sâmbătă la Universitate nu păreau fundamental diferiți de cei pe care i-am văzut la alte manifestații intens mediatizate.

Chiar dacă pentru aproape o oră, o oră și ceva, au stat în Piața Victoriei, s-au delimitat abil de cele câteva asociații ortodoxe și de Diana Șoșoacă care mobilizaseră și ei oameni acolo și care promovau un mesaj radical. Evident că printre ei erau anti-vacciniști, dar cu siguranță nu toți. Ce i-a făcut însă pe acești ceilalți să iasă atunci în stradă și de ce la chemarea AUR? În primul rând, felul cum au acționat autoritățile până acum a fost perceput în logica suspendării contractului social. Măsurile restrictive nu au fost deloc sau prea puțin explicate, iar în ultima perioadă s-a încercat obținerea unei conformări aproape forțate, ceea ce generează din start o respingere a acestora.

Deciziile au fost aproape de neînțeles, haotice și luate, în parte, în virtutea unor interese politice. În buza lui iunie, de la cel mai înalt nivel se decreta că pandemia a fost învinsă, iar restricțiile au fost ridicate fără a se mai ține cont de procentul de vaccinare care fusese asumat ca o condiție zero pentru revenirea la normalitate. Dacă totul s-a rezolvat, cu nici 20% vaccinați, atunci de ce ar mai fi nevoie să o facă ceilalți 80%? Aceasta a fost prima eroare.

Așa ne-am trezit la doar patru luni după în pragul unui dezastru. Sunt cei 70% dintre cei care nu s-au vaccinat până acum anti-vacciniști? Cu siguranță, nu.

Mesajele transmise de-a lungul verii au fost slabe, și vectorii lor au fost greșit aleși în persoana oameniilor politici, care pot fi un exemplu, e adevărat, dar nu determinant, de vreme ce lipsa de încredere în clasa politică este, nu de un an și jumătatea încoace, ci de mult mai mult timp, la pământ.

În plus, războaiele politice din interiorul Coaliției, au slăbit-o și mai mult. Când un fost ministru al Sănătății la butoane în pandemie afirmă că cifrele sunt măsluite, când morții și cazurile apar și dispar în funcție de interesele politice de moment, când anunți apocalipsa epidemiologică, dar tu provoci o criză majoră la nivel guvernamental, totul este aruncat în aer.

Niciun moment cel responsabil de acest dezastru nu și-a asumat în vreun fel partea de vină.

Ba mai mult, a ales cea mai nefericită strategie de urmat. Florin Cîțu a politizat criza sanitară, a împărțit țara în vaccinați și nevaccinați, decretând de la pupitrul Palatului Victoria, într-o justificare a introducerii certificatului verde COVID, că doar proștii nu se vaccinează.

Într-o țară normală, o astfel de declarație făcută de un premier, pus în funcție pentru a lucra în beneficiul și al proștilor, și al deștepților ar fi fost urmată de o demisie. Nu s-a întâmplat.

Mai mult, după ce a ajuns la putere pe un mesaj construit pe respectarea legii, a făcut exact pe dos. În disprețul Constituției, introducerea certicatului verde COVID s-a făcut prin hotărâre de guvern, când era necesar prin lege.

Ar fi fost timp suficient toată vara, însă prioritățile lui Florin Cîțu au fost altele, cele de partid.

Premierul României a fost și rămâne într-o continuă cursă de găsire a vinovaților – ba antivacciniștii, ba proștii, ba presa – când mult mai simplu era să se uite în oglindă.

Totul arată a disperare și a decuplare totală de realitate.

Or, când ceri încredere, trebuie să prezinți încredere.

De această situație a profitat din plin AUR. Am scris despre pericolul umflării acestui partid încă din luna iulie. În vreme ce PNL și USR-PLUS erau preocupate cu calculele politice interne, abandonând practic tot ce ținea de serviciul public, AUR a preluat el această retorică.

Mesajul partidului condus de George Simion a fost rescris pe temele care până acum erau apanajul PNL și USR-PLUS: respectarea legii, drepturile și libertățile fundamentale.

Dintr-un partid cu vădite tendințe extremiste, cu un mesaj toxic, s-a reconstruit încet, încet, ca un partid frecventabil, iar asocierea cu USR-PLUS i-a folosit din plin.

[…]

Dacă în al 12-lea ceas, PNL, Florin Cîțu, Klaus Iohannis, principalii responsabili pentru situația în care suntem acum nu vor lua o decizie care să contribuie la refacerea încrederii între cetățean și stat, atunci ei vor fi cei care vor lucra în favoarea AUR.

Și, din păcate, nota o vom plăti cu toții.

M-aș fi bucurat dacă măcar astăzi Florin Cîțu ar fi renunțat la aroganța superior afișată și în declarațiile susținute după ce și-a făcut a treia doză de vaccin ar fi spus: oameni buni, poate nu tot ce am făcut a fost perfect, poate am și greșit, dar asta nu e mai presus de faptul că un simplu vaccin vă poate scăpa de moarte. Avea toate datele și expertiza pusă la dispoziție să explice asta. N-a fost să fie însă.”

Exces de putere al unui Guvern care încalcă legea

Curtea de Apel Cluj susține că Guvernul Cîțu a făcut un exces de putere și a urmărit substituirea prin hotărâre de Guvern a unei legi organice atunci când a prelungit starea de alertă și a introdus certificatul verde COVID. În motivarea deciziei de anulare a HG-urilor aprobate în acest sens, judecătorii spun că Guvernul Cîțu nu a justificat măsura prelungirii stării de alertă, la momentul respectiv (iulie – august 2021) numărul de cazuri de COVID nefiind de natură să impună o astfel de măsură excepțională.


Conform motivației „toate aceste HG-uri au împărțit populația României în persoane vaccinate și nevaccinate punând semnul egalități între o persoană nevaccinată și una bolnavă și între o persoană vaccinată și una sănătoasă, fapt pe care instanța îl consideră absolut inadmisibil”.

Curtea de Apel Cluj remarcă, totodată, incoerența măsurilor de vreme ce guvernul le-a invocat ca fiind necesare pentru eliminarea riscului pentru sănătate și aglomerarea spitalelor, însă în același timp a permis organizarea de festivaluri cu zeci de mii de oameni, dar și a Congresului PNL, unde respectarea normelor de distanțare socială a fost aproape imposibilă.


„Or, în condițiile în care astfel de evenimente ar avea loc lunar, majoritatea populației ar fi purtătoare a virusului SARS COV 2, iar România ar rămâne permanent în stare de alertă. Prin urmare, s-a luat dubla măsură a restricționării pe de o parte de la evenimente firești cum ar fi activitățile sportive, luatul mesei la un restaurant, activități cu adevărat culturale, iar pe de altă parte a fost permisă organizarea unor evenimente ce implică participarea a zeci de mii de persoane și care generează o aglomerare de persoane unde este discutabil dacă se poate menține o distanță de control și această modalitate de normare este cel puțin nefirească”, se arată în motivarea intanței.


În privința introducerii certificatului verde COVID, dincolo de necesitatea unei legi în acest sens, judecătorii susțin că „nu există nici un studiu care să conducă la concluzia necesității instituirii acestor măsuri suplimentare de excludere și la lipsa oricărei importanțe a faptului că un număr mare de persoane a făcut boala și este imunizată prin efectul bolii”.


„Constrângerea pe calea unei hotărâri de guvern cu măsuri provizorii reluate prin alte hotărâri de guvern de prelungire a acestor măsuri conduce la permanentizarea acestei situații și la înlocuirea unei legi în acest sens cu o hotărâre de guvern care să ia măsuri privitoare la obligativitatea vaccinării populației. Această avalanșă de acte administrative conduce și la încălcarea accesului la justiție, fapt arătat de Curtea Constituțională în decizia mai sus arătată contravenind evident art. 21 din Constituție întrucât oricâtă diligență ar avea un reclamant sau instanța de judecată până la soluționarea definitivă a unui proces legat de un act administrativ normativ privind starea de alertă, acesta este înlocuit cu un alt act administrativ normativ de aceeași factură”, se arată în motivare.

De asemenea, judecătorii susțin că în privința vaccinării lipsește o analiză a tipului de risc, „Guvernul bazându-se că vaccinurile puse în circulație sunt avizate de Agenția Europeană a Medicamentului”. Judecătorii apreciază, totodată că orice discuție despre posibile efecte negative ale vaccinului sunt cenzurate și că se încalcă „libertatea conștiinței persoanei de a decide la recomandarea medicului curant dacă alege sau nu să facă vaccinul”.

„Așa cum s-a arătat mai sus atât legea care dă abilitatea guvernului să emită hotărâri în acest domeniu, Legea 55/2020 cât și Ordonanța 137/2000 se referă la măsuri care trebuie luate în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței altor drepturi și libertăți fundamentale cu respectarea principiului egalității de tratament juridic pentru situații identice sau comparabile.

Hotărârea de guvern este un act unilateral cu caracter normativ emis în regim de putere publică în vederea executării legii neputând însă să o substituie și să emită pe această cale norme cu putere de lege, deoarece ar trece în atribuțiile legislative ale Parlamentului.

În calitatea sa de act administrativ normativ hotărârea de guvern este prezumată că respectă principiul legalității și ca atare trebuie să fie conformă cu ordonanțele, legile și Constituția României.

În cazul de față, aceste dispoziții din HG nu sunt conforme cu Constituția, cu Ordonanța 137/2020 și cu Legea 55/2020 mai sus examinate deoarece încalcă limitele competenței prevăzută de lege, precum și drepturile și libertățile cetățenilor, stabilind cu exces de putere alte măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților și pentru diminuarea impactului de risc decât cele la care se referă legea realizând o restrângere nejustificată a drepturilor cetățenilor prin depășirea scopului urmărit și propus de protejare a sănătății populației, stabilind discriminatoriu și cu atingerea drepturilor sau libertăților cetățenilor, activități la care pot participa doar o anumită categorie de cetățeni stabilind măsuri care nu sunt proporționale întrucât urmăresc substituirea prin hotărârea de guvern a unei legi privind obligativitatea vaccinării”, se mai arată în motivarea Instanței.

Decizia Curții de Apel Cluj nu este ÎNCĂ definitivă.

Chiar și așa se pune întrebarea: ce facem cu acești guvernanți care încalcă legea și folosesc puterea în exces? Și o folosesc împotriva noastră…

Eșecul de țară al unui președinte de succes

După tragedia care a avut loc la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, președintele Klaus Werner Iohannis a declarat că „din păcate, statul român a eșuat în misiunea sa fundamentală de a-și proteja cetățenii„. 

Dacă statul a eșuat, înseamnă că și șeful statului a eșuat. Eșecul statului înseamnă că și eșecul lui Iohannis. Înseamnă că și el poartă o vină pentru ceea ce întâmplă în țara pe care o conduce. Pentru că „Statul” nu este doar o metaforă, ci e alcătuit din instituții conduse de oameni. Pe oamenii aceștia îi vedem la „lucru” pe la Cotroceni, la Palatul Victoria, la conducerea Parlamentului, a ministerelor. Și oamenii aceștia de la vârful statului nu sunt singuri. Au numit alți oameni în diverse funcții și poziții. Iohannis nu degeaba e șef al statului. Șeful răspunde pentru angajații / argații săi.

Deși, în cei 7 ani de când este președintele republicii, Iohannis a cam stat degeaba. Sau mai bine zis a fost șeful statului degeaba. Și nici a răspuns pentru nimic.

În afară de repetat lozinci pe Facebook și la TV, de lansat proiecte mărețe pentru țară, dar care nu s-au finalizat niciodată, Iohannis nu s-a remarcat cu nimic. Ah, ba da! S-a tot luptat cu ciuma roșie și de două ori a reușit să-și numească „Guvernul Său”, două guverne care au gestionat prost atât economia, cât și criza sanitară. De aceea ne aflăm astăzi unde ne aflăm. Deci, mare parte din „merite” trebuie acordate și șefului statului, fără aprobarea căruia nimic important nu se întâmplă în țara noastră.

În 2015, au trebuit să moară oameni (la Colectiv), pentru ca Guvernul Ponta să plece. De doi ani, au murit deja 40 de oameni în incendiile din spitale (12 spitale), dar niciun guvern nu și-a asumat nicio responsabilitate. Nici Guvernul Orban, nici Guvernul Cîțu! Mai rău, nu au învățat nimic din greșelile trecute, astfel că tragediile se pot repeta oricând, mai ales în această perioadă critică, cu spitalele suprasolicitate.

În aceste condiții, cred că declarația prezidențială ar trebui puțin reformulată. Varianta corectă (politic) ar fi: „astăzi, din păcate, în calitate de șef al statului român am eșuat în misiunea mea fundamentală de a-i proteja pe cetățenii români”. 

Sper că Iohannis nu va mai avea ocazia să spună niciodată că statul pe care îl conduce a eșuat în misiunea de a-și proteja cetățenii. Nu mă gândesc că într-o noapte va rezolva ce nu a fost în stare timp de 7 ani. Soluția la care mă gândesc e mult mai simplă. Pentru a nu mai putea face declarații de la Palatul Cotroceni, Iohannis trebuie pur și simplu suspendat din funcție. Și cât mai repede! Dacă tot conduce un stat eșuat și nu face nimic pentru noi, iar românii trebuie să se descurce pe cont propriu, cred că ne putem descurca și fără Iohannis. Dacă oricum e haos și dezastru, măcar să nu fie plătit pe degeaba.

P.S. Înțeleg totuși că țara asta eșuată are un președinte de succes. E drept, succesul său este unul extern, la nivel european, însă asta nu îi știrbește cu nimic anvergura. Din contră, ar trebui să ne facă pe noi, românii să fim și (mai) mândri de el.

Anul trecut, Iohannis primea Premiul Otto cel Mare al oraşului Magdeburg din Germania pentru „implicare în slujba ideii europene, a democraţiei, statului de drept şi unităţii continentului.” Fix în ziua tragediei de la Constanța, Iohannis a fost plecat iar în Germania, pentru a ridica un nou premiu european, Carol cel Mare. Potrivit organizatorilor, distincția a fost acordată tot pentru promovarea valorilor europene, a libertății și democrației, protecția minorităților și diversitatea culturală, dar și că ”a prestat un serviciu semnificativ în interesul statului de drept și al independenței sistemului judiciar”. E și greu să-i enumeri toate meritele. Nu degeaba, România a avut întotdeauna conducătorii (de succes) pe care i-a meritat. Tocmai de aceea am și ajuns o țară eșuată, dar o colonie de succes.

Poți să fii perfect sănătos (cu test negativ valabil), ”autoritățile” române tot te pedepsesc pentru că nu vrei să te vaccinezi!

Restaurantele, cinematografele, barurile, cluburile, instituțiile de spectacol și sălile de sport rămân deschise până la 50% din capacitatea maximă, în localitățile cu rată de infectare cu peste 6 la mie, DOAR pentru cei vaccinați sau trecuți prin boală. La fel și în cazul participării la evenimente private, competiții sportive, mitinguri, conferințe, etc.

Este decizia de ultim moment a Comitetului Național pentru Situații de Urgență susținută de Guvernul Cîțu. În mod ciudat, cei testați negativ au fost ”scoși ” de specialiștii CNSU de pe lista cetățenilor liberi.

În documentul Comitetului care ne salvează viețile se spune negru pe alb că: ”Toți operatorii economici care desfășoară activități de lucru cu publicul în condițiile prezentei hotărâri, au obligația de a verifica la intrarea în locație, prin personalul propriu, documentele prevăzute la alin. (2) și de a nu permite accesul în incintă în lipsa acestora sau dacă certificatul digital al UE privind COVID-19 prezentat este eliberat ca urmare a testării antigen sau RT-PCR.” Clar, da? Dacă ai certificat verde ca urmare a testării negative ești OUT de peste tot, iar după 10 seara nu mai ai voie să ieși pe stradă dacă în localitatea în care stai rata de infectare a depășit 6 la mie! Mai ai dreptul să mergi, eventual, doar la magazine să îți cumperi alimente și la farmacie după medicamente. 

Dacă adeverința electronică verde instituită la nivelul UE asigură posibilitatea de a prezenta o adeverință de testare (PCR sau antigen), noua decizie CNSU este mult mai drastică și vine în contrasens cu modelul european. Desigur, pentru binele poporului și combaterea pandemiei!

De ce persoanele testate sunt supuse restricțiilor? Cîțu ne spune că așa i-au zis specialiştii, că cei care sunt testaţi (și nu sunt vaccinați) se pot îmbolnăvi și pot să ajungă în ATI…

Așadar, cetățeni ai acestei țări perfect sănătoși (făcând dovada cu un test negativ) și care nu sunt un pericol pentru nimeni vor fi opriți să meargă la restaurant, teatru, etc. și nu vor fi lăsați să circule noapte pe străzi. Nu contează că ești sănătos! Dacă nu ai „pașaport verde” nu vei putea intra nicăieri. Nu vei mai putea ieși noaptea pe stradă. În schimb, persoanele vaccinate – care pot răspândi virusul și care îi pot contamina pe cei sănătoși – vor fi lăsați liberi să facă toate aceste lucruri fără nicio problemă. Așa înțeleg Arafat și Cîțu să se „lupte” cu pandemia. Impresia pe care ți-o lasă încrâncenarea lor este că se luptă mai mult cu românii decât cu virusul… Și se mai miră că majoritatea populației nu vrea să se vaccineze. Impresia multora este că asta nu mai democrație, ci altceva…

Vaccinarea în România nu este, în mod formal, obligatorie. Odată însă intrate în vigoare aceste noi restricții, practic, toți vor fi nevoiți să se vaccineze dacă vor mai dori să aibă o viață socială cât de cât normală. Noile restricții (mai ales prin eliminarea testaților) vin să „motiveze” oamenii să se vaccineze. Până la urmă, o pedeapsă poate fi un element motivațional de succes…

La o primă analiză noile interdicții – aplicate doar celor ne-vaccinați dar testați (negativ) – au un puternic miros de abuz, discriminare și de încălcare a legii și a drepturilor și libertăților cetățenești. Sunt un fel de pedeapsă pentru cei sănătoși care se încăpățânează să nu se vaccineze gratuit și își cheltuie banii pentru testele COVID-19. Desigur, tot răul e gândit spre binele lor.

Nu mai spun că eficiența măsurilor este una îndoielnică. La ora asta, toți ”specialiștii” statului își dau cu presupusul și instituie măsuri, dar nimeni nu știe exact de ce crește sau de ce scade numărul cazurilor de infectare și care este impactul fiecărei ”măsuri” în parte asupra acestei dinamici. Se iau diverse măsuri. Unele funcționează, altele mai puțin. Unele sunt aberante, altele de bun simț. Iar după ce trece noul val toți răsuflăm ușurinți, fără să știm ce a funcționat și ce nu din „mixul” de măsuri.

Nici măcar „specialistul” Arafat nu știe să ne spună ce impact are, de exemplu, măsura interdicției de a circula după ora 22 pe stradă asupra combaterii răspândirii virusului. Mă întreb cum de a ales ora 22 și nu 21 sau chiar mai repede? Oricum, vine iarna și se va întuneca deja după ora 18, deci putea institui lockdown-ul nocturn mult mai repede. Cu cât îi oprești mai repede ne-vaccinații să circule noaptea pe stradă, cu atât reduci pericolul și îi protejezi mai mult. Deci, dacă tot îi pasă de viața oamenilor, eu aș propune CNSU și Guvernului să nu-i lase deloc afară din case pe cei ne-vaccinați! Că atunci sigur toată lumea va fi în siguranță! Nu doar ei, dar și vaccinații!

Vaccinarea fără testare și identificarea purtătorilor de virus nu elimină lanțul epidemiologic, deci ar fi o mare greșeală din punct de vedere al combaterii pandemiei. Sunt tare curios cine sunt „specialiștii” care au recomandat „autorităților” o astfel de măsură. Apropo, îi cunoaște cineva pe marii „specialiști” din CNSU?

Auzeam recent pe cineva care spunea că valul 4 al pandemiei va fi al ne-vaccinaților. ”Autoritățile” noastre chiar s-au asigurat că este așa și chiar mai mult decât atât: vor să se asigure că niciun ne-vaccinat nu scapă ne-protejat! Sau nepedepsit?

PS. Și ca să vedeți cât de coerente și de bine gândite sunt măsurile ”autorităților” în legătură cu testarea, citesc în presă știrea că peste 100 de farmacii din țară urmează să testeze gratuit pentru COVID-19, folosind teste antigen rapide primite de la Ministerul Sănătății, adică de la ”autoritatea” statului. Totodată, elevii și profesorii vor fi testați periodic pentru a nu închide școlile. Mă întreb oare la ce folos aceste „măsur”, dacă oricum testele nu valorează nimic în ochii ”autorităților”…

Avocatul Poporului spune că prin această decizie controversată am ajuns (iarăși) unicat în UE și că în aceste condiții, Certificatul verde european, practic, nu mai există în România. Deci, am putea spune că Arafat, Cîțu și ceilalți „specialiști” au reușit să ne scoată din Europa.

Când bordelul nu merge, nu schimbi saltelele, schimbi damele!

La noi sunt foarte mulți români care s-au vaccinat. Astăzi am cerut date și am văzut că s-au distribuit sau au fost date peste 10 milioane de doze de vaccin. Sunt aproape 5 milioane jumătate de români care sunt vaccinați cu schema completă. E păcat că sunt așa puțini!” (Klaus Iohannis, 27.09.2021)

Mulți au râs de această declarație contradictorie a președintelui, însă ea sintetizează poate cel mai bine situația vaccinării din România.

„Autoritățile” statului, în frunte cu Iohannis, Cîțu, Arafat, Gheorghiță și ceilalți politruci cu pretenții de specialiști au reușit să compromită campania de vaccinare din țara noastră. De aceea am ajuns ca doar 33% din populație să fie vaccinată cu schemă completă, în comparație cu alte state civilizate din Europa unde procentul ajunge să fie și mai mult decât dublu decât la noi (70-80%).

Poate că ar trebui să renunțăm să ne mai raportăm la aceste modele occidentale de-a dreptul utopice și să coborâm în realitate. Să recunoaștem că vaccinarea a ajuns un eșec și să salvăm ce se mai poate salva. De exemplu, uitându-ne cum reușesc să combată pandemia țări mai puțin civilizate și mai puțin vaccinate.

Sunt voci care indică, de exemplu, modelul Indiei, o țară subdezvoltată, în ceea mai mare parte săracă, ne-educată și ne-vaccinată. Deci, cam ca și România. Desigur, nu e foarte măgulitoare comparația, dar măcar sinceră și realistă.

India este pe un trend descendent al numărului de infectați după ce s-a confruntat cu probleme grave. Mult mai grave decât România, având în vedere starea sistemului de sănătate și mărimea populației acestui adevărat sub-continent.

Pentru că indienii au fost destul de refractari la vaccinare, autoritățile au ales alte „măsuri” decât vaccinarea obligatorie. Au decis să distribuie populației kit-uri (de supraviețuire) cu niște medicamente esențiale pentru ca oamenii să se trateze acasă încă de la primele simptome și să nu aglomereze spitalele și așa depășite. Până acum, dacă ne uităm le graficul de mai jos, măsura a dat rezultate bune. Cel puțin în comparație cu cazul României.

Întrebarea mea este de ce autoritățile române sunt încremenite în proiect și insistă cu vaccinarea, chiar dacă văd că aceasta nu funcționează?

De ce insistă doar pe o singură soluție (miraculoasă) și nu încearcă să gândească out of the box, apelând la măsuri alternative. Oare nu vor sau nu în stare?

Astăzi, „autoritățile” mizează fie pe măsuri în forță (condiționarea exercitării drepturilor și libertăților de prezentarea adeverinței europene verzi), fie pe stârnirea fricii populației în fața valului 4 al pandem. Și cam atât. Nu văd nicio idee constructivă, nicio soluție nouă.

O variantă, poate, ar fi să preluăm modelul indian și să facem și noi ca ei. Nu știu. Sau poate găsim soluții mai bune. În loc de tombole, poate mai utilă ar fi introducerea testării gratuite. Important este să nu lăsăm oamenii să moară cu zile doar pentru că „autoritățile” noastre sunt inflexibile și visează să atingă obiective nerealiste folosind instrumente care nu dau randament. Sau poate nu cu instrumentele e problema ci cu cei care le pun în aplicare.

O vorbă veche spune că atunci când bordelul nu merge, nu schimbi saltelele, schimbi damele. Poate au obosit „specialiștii” noștri după 1 an și jumătate de luptă cu pandemia și ar trebui schimbați. Poate ar trebui schimbați și Iohannis, Cîțu, Arafat, Gheorghiță și toți ceilalți politruci de „dreapta”!?

Impunerea adeverinței verzi înseamnă impunerea vaccinării obligatorii

Referitor la proiectul Guvernului Cîţu de obliga personalul medical să prezinte certificatul digital al UE privind COVID-19, merită să facem câteva observații.

1. Impunerea obligativității  „adeverinței electronice verzi” la nivel național reprezintă o extindere abuzivă a aplicării ei. Adeverința europeană nu a fost gândită în scopul pentru care Guvernul Cîțu vrea să o folosească acum, în sensul de a limita drepturi și de a impune obligativitatea vaccinării! Comisia Europeană a propus crearea unei adeverințe electronice verzi strict pentru a facilita libera circulație, în condiții de siguranță, în interiorul UE pe o perioadă limitată de timp.

2. Concomitent cu impunerea prezentării acestei adeverințe verzi, Guvernul vrea să oblige personalul medical, poate chiar și profesorii care nu sunt vaccinați să „suporte costurile privind testarea”. Atâta timp cât vaccinarea este gratuită, iar testarea contra cost, practic, prin impunerea adeverinței verzi, Guvernul Cîţu introduce vaccinarea obligatorie.

3. Decizia vaccinării trebuie însă să rămână una personală și nu statul trebuie să ia această decizie pentru indivizi sau să-i forțeze în vreun fel (prin obligativitatea prezentării adeverinței verzi) să ia această decizie.

4. Totodată, actualii guvernanți ar trebui să își aducă aminte de propriile lor cuvinte: „potrivit strategiei de vaccinare împotriva Covid-19, aprobată prin Hotărârea de Guvern numărul 103/2020, în România vaccinarea este voluntară (neobligatorie) și gratuită”. Așadar, referitor la „obligarea angajaților de către angajatori de a efectua vaccinul, menționăm faptul că, potrivit dispozițiilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii – accesul la locul de muncă a persoanei încadrate nu poate fi condiționat de vaccinarea împotriva Sars-CoV-2, persoana angajată are dreptul la egalitate de șanse și de tratament (art. 33 – lit. d), în cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii (art. 5 – alin. (1), iar angajatorul are dreptul să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat doar sub rezerva legalității lor (art.40 – lit. c)).

Așadar, nici un angajat nu poate fi condiționat de către angajator să se vaccineze împotriva Covid-19, vaccinarea este un act medical preventiv bazat pe consimțământul persoanei, iar impunerea vaccinării împotriva Covid-19 de către angajator o apreciem în afara cadrului legal” (Adresa nr. 416/07.04.2021 transmisă Avocatului Poporului de Ministerul Sănătății)

5. Având în vedere faptul că s-a dovedit că persoanele vaccinate pot să transmită virusul (din păcate atât la nivel european, cât și mondial, există numeroase state unde în ciuda unor rate foarte mari ale vaccinării, de peste 70-80%, s-au înregistrat un număr record de infectări), intervenția statului – în sensul introducerii obligativității de facto a vaccinării  – NU poate fi acceptată. Principiul de drept care trebuie să guverneze în această situație, așa cum au arătat reprezentanții magistraților, este cel al alegerii individuale libere și complet informate.

6. Extinderea utilizării adeverinței digitale poate fi acceptată doar cu condiția ca și testarea – la fel ca vaccinarea – să fie gratuită, adică asigurată din fondurile Ministerului Sănătății. E prea mult?